Druk a1

Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest wyśmienitym sposobem na obejście prawa oraz staje się z dnia na dzień coraz bardziej nagminny. Można mówić o aktywności gospodarczej prowadzonej w Polsce i równoczesnej pracy za granicą. Druk A1 jest zaświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który stosuje się do osób uprawnionych. Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Jeśli na podstawie druku A1 okaże się, iż pracownik musi spłacać składki na ubezpieczenie na obszarze Unii Europejskiej, wtedy trzeba wyrejestrować daną osobę z Polski i przekazywać je do danego ubezpieczenia na terenie UE. Zaświadczenie A1 poświadczane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w obwodzie zabezpieczenia społecznego na mocy kodeksów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wypunktowanych ludzi znajdują się również osoby, które przeważnie wykonują aktywność jako osoby pracujące na swój osobisty rachunek w państwie członkowskim, ale jednocześnie udają się w celu realizacji takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu nabycia druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z Polski. Druk A1 przedstawiany jest zawsze na daną rodzinę, a w wypadku zmiany lokalizacji zlecenia niezbędne jest wnioskowanie o kolejny druk. Maksymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przerosnąć dwóch lat. Konieczna w takim przypadku jest przerwa, która jednakże nie może być krótsza aniżeli 2 miesiące. Po tym okresie można wyjechać na nowo. Wymogiem zdobycia potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w naszym kraju przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.